Sở GD-ĐT Phú Thọ vừa công bố bộ đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trong đó có môn Toán. Thí sinh có thể tham khảo đề thi để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 chính thức.

Thí sinh có thể xem đề tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của Phú Thọ năm học 2020-2021 dưới đây:

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 tại Phú Thọ năm học 2020 – 2021

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 tại Phú Thọ năm học 2020 – 2021

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 tại Phú Thọ năm học 2020 – 2021

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 tại Phú Thọ năm học 2020 – 2021

Bản đề thi 

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 tại Phú Thọ năm học 2020 – 2021

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 tại Phú Thọ năm học 2020 – 2021