Cập nhật đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 nhanh nhất tại đây.

Chiều nay (8/7), thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đúng 14h30, thí sinh bắt đầu làm bài thi, thời gian làm bài là 60 phút.

Đề thi tiếng Anh mã 409  - Đáp án mã đề này đã có ở dưới

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 1.

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 2.

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 3.

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 4.

Đáp án

MÃ 409:

MÃ 401:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 6.

MÃ 402:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 7.

MÃ 403:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 8.

MÃ 404:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 9.

MÃ 405:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 8.

MÃ 407:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 7.

MÃ 411:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 6.

MÃ 413:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 9.

MÃ 414:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 10.

MÃ 415:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 8.

MÃ 416:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 14.

MÃ 417:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 12.

MÃ 419:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 7.

MÃ 420:

MÃ 421:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 5.

MÃ 423:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 11.

MÃ 424:

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 10.

Theo kế hoạch, ngày 26/7, sĩ tử sẽ biết kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất là vào ngày 28/7 và công bố kết quả tốt nghiệp THPT chậm nhất là vào ngày 30/7.

Chậm nhất là ngày 2/8 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh; in và gửi giấy chứng nhận. Từ 26/7 đến 5/8, thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Chậm nhất ngày 20/8, xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.