Hai nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch sau khi điều khiển xe máy đi ngược chiều đâm vào xe container.