Cao đẳng Sư phạm Trung ương lấy điểm đầu vào cao nhất 19. Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Vĩnh Phúc lấy 15 cho tất cả ngành.

BTV / vnexpress.net