Hôm nay (1/10), Thanh tra tỉnh Điện Biên chính thức thực hiện thanh tra toàn diện Dự án Khu nhà ở Tân Thanh (phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Khu vực chủ đầu tư 'phân lô, bán nền'

Dự án Dự án Khu nhà ở Tân Thanh có tổng mức đầu tư trên 364 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường (Cty CP ĐTXD&CNMT) tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định 67/QĐ-TTr của Thanh tra tỉnh Điện Biên, đợt thanh tra này sẽ kéo dài trong thời hạn 45 ngày làm việc (kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra). Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do ông Quách Thế Nam, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn. Trong thời gian trên, Đoàn thanh tra phải tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện Dự án Khu nhà ở Tân Thanh. 

Đối tượng thanh tra gồm: Chủ đầu tư dự án là Cty CP ĐTXD&CNMT tỉnh Điện Biên; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND thành phố Điện Biên Phủ và các cá nhân, đơn vị có liên quan nội dung thanh tra. Thời kỳ thanh tra là từ khi triển khai dự án đến thời điểm thanh tra, tuy nhiên các nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Một số cá nhân góp vốn đã tố cáo chủ đầu tư của dự án này vì cho rằng có dấu hiệu lừa đảo khi chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết

Dự án Khu nhà ở Tân Thanh được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10/2013 (theo Quyết định 826/QÐ-UBND ngày 17/10/2013) và điều chỉnh tháng 5/2016 (theo Quyết định 634/QÐ-UBND ngày 10/5/2016).

Dự án có tổng mức đầu tư trên 364 tỷ đồng, được thực hiện trong 76 tháng (kết thúc vào tháng 11/2018). Tổng quỹ đất giao thực hiện Dự án là 49.120m2, thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá. Khi hoàn thành, dự án gồm công trình kiến trúc nhà ở, công trình công cộng và dịch vụ thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân trên địa bàn.

Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, ngay từ khi bắt đầu triển khai, dự án đã phát sinh hàng loạt vấn đề. Nhiều lần Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã kiểm tra, chấn chỉnh, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ liên quan song chủ đầu tư dự án không chấp hành. Hiện tại, dù chưa không có hồ sơ thiết kế, chưa có dự toán được thẩm định và phê duyệt theo quy định và cũng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, nhưng chủ đầu tư đã phân lô bán nền cho nhiều cá nhân gây bức xúc trong nhân dân. 

Minh Thịnh / giaoducthoidai.vn

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/dien-bien-thanh-tra-toan-dien-du-an-khu-nha-o-tan-thanh-cY6djaKGR.html