Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/11/2022 đến ngày 25/11/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 19/11/2022 (06h00-06h30 và 14h30-15h00)

Một phần xã Tam Xuân I, II

Ngày 19/11/2022 (6h00 - 15h00)

Trạm Chữ Quang Mẫn, Tam Xuân 3-1

Ngày 19/11/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Khương Mỹ 1

Ngày 19/11/2022 (8h00 - 12h00)

Trạm An Tây

Ngày 20/11/2022 (6h00 - 17h00)

Mất điện các Trạm Trường Hải KiA T1, T2, T3, Gỗ Minh Dương, Chiếu sáng KCN, Max Packaging, Mapei, Nam Sơn, NĐH Trường Hải, Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải, Thép Trường Hải, Khung Gầm T1, Khung Gầm T1-1, Khung Gầm T2, Xử lý nước thải Trường Hải, Máy Nông nghiệp, Sơmirơmooc, AutoCom, Compositor, Trường Hải T3, TĐC Tam Hiệp T1, TĐC Tam Hiệp T2, Khương Đại, Cảng Tam Hiệp T1, T2, T3, T4, Gas miền Trung, Hoa Chen, Surimi, QuaNaShin, Bao bì Hồng Đào, Thủy sản Trung Hải, Tín Hưng, Tuyển cát Núi Thành, Việt Hoa QNam, Bê Tông Hà Nội, Tokai-Sand, Silica, Comin An An Hòa, An An Hòa T2, Phú Long, Vina Asphalt, XL nước thải 2, NumberOne, NumberOne T2, NumberOne T3, NumberOne T4, NumberOne T5-6, Tam Hiệp 3, Tam Hiệp 1, Tam Hiệp T4, Mai Kỳ Hà, Xăng Dầu Hòa Khánh, Chu Lai QNam_NLMT, PTHT QNam_NLMT, Phú Long 2_NLMT, Xăng dầu Chu Lai, Trạm Bao bì Trường Hải, , Dinco T2, Surimi T2, CS Cầu Vượt Trường Hải

Ngày 22/11/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Một phần xã Tam Thạnh, Tam Sơn

Ngày 22/11/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm Tam Thạnh 1, 1-1, Trung Hòa 1

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 19/11/2022 (6h30 - 10h30)

VP Khu KTM Chu Lai

Ngày 19/11/2022 (7h30 - 16h30)

Khối phố 2 phường An Sơn

Ngày 21/11/2022 (13h30 - 16h30)

Khối phố Xuân Tây phường Trường Xuân

Ngày 22/11/2022 (7h00 - 11h30)

KP Xuân Hòa, Ấp Bắc phường Trường Xuân

Ngày 23/11/2022 (7h30 - 9h30)

Bê tông Hòa Cầm Intimex - KCN Thuận Yên

Ngày 23/11/2022 (7h30 - 10h00)

Đường Nguyễn Thái Bình phường An Sơn

Ngày 23/11/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm T2 CS Điện Biên Phủ

Ngày 23/11/2022 (13h30 - 16h00)

Thôn Kim Thành xã Tam Thăng

Ngày 24/11/2022 (7h30 - 10h30)

Một phần KPM Tân Thạnh phường Tân Thạnh

Ngày 24/11/2022 (13h30 - 16h00)

KDC Trường Xuân, KP Xuân Đông phường Trường Xuân

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 23/11/2022 (7h30 - 9h15)

Trạm Tam Lộc 9

Ngày 23/11/2022 (9h30 - 11h15)

Trạm Tam Lộc 7

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 18/11/2022 (6h30 - 16h30)

Trạm Trà Cang 5, Trà Cang 7, Trạm Long Cheng, Tu Quang, Tông Pua, BTS QNM417, thôn 4 Trà Linh

Ngày 20/11/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Trà Linh 9

Ngày 20/11/2022 (7h00 - 11h30)

Đập Đầu Mối Trà Linh 2

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 20/11/2022 (6h30 - 9h00)

Trạm May Bình Phương

Ngày 20/11/2022 (9h00 - 11h30)

Trạm OBS

Ngày 21/11/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm UB Bình Lãnh

Ngày 21/11/2022 (13h00 - 15h30)

Trạm UB Bình Lãnh 2

Ngày 23/11/2022 (6h00 - 16h30)

Trạm Dừng chân Bình An, XD Bộ tư lệnh, Bình An 3, Vinfast Bình An, Bơm Thái Nam

Ngày 23/11/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Gò Khan, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 22/11/2022 (7h30 - 11h00)

Thôn Trà Sơn xã Sông Trà

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 19/11/2022 (7h00 - 16h30)

TDP Lãnh thượng 2 TT Đông Phú

Ngày 23/11/2022 (7h00 - 11h30)

Thôn Trung Hạ xã Quế Hiệp

Ngày 25/11/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Hương Quế Đông, Hương Quế Nam xã Quế Phú

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 19/11/2022 (6h30 - 17h30)

Xã Phước Ninh và xã Quế Lâm

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 22/11/2022 (6h30 - 15h30)

Một phần thôn Hội Sơn

Ngày 22/11/2022 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Gia Hòa

Ngày 25/11/2022 (7h30 - 15h30)

Thôn Thuận Trì

Ngày 25/11/2022 (9h30 - 14h30)

Một phần thôn Hội Sơn

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 19/11/2022 (7h00 - 11h00)

Thôn Hà Đông xã Điện Hoà

Ngày 21/11/2022 (6h00 - 9h30)

Thôn La Thọ 1 và thôn Quan Hiện xã Điện Hoà

Ngày 21/11/2022 (7h30 - 11h30)

Thôn Xuân Kỳ xã Điện Quang

Ngày 22/11/2022 (7h30 - 11h30)

Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh (nhà máy Điện Tiến)

Ngày 23/11/2022 (7h30 - 11h00)

Công ty TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - Quảng Nam, Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh

Ngày 23/11/2022 (7h00 - 14h00)

Thôn 2 Diệm Sơn

Ngày 25/11/2022 (13h30 - 16h30)

Thôn La Thọ 1 và thôn Quan Hiện xã Điện Hoà

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 19/11/2022 (7h30 - 15h00)

XN Gỗ Cẩm Hà

Ngày 22/11/2022 (7h30 - 17h00)

CCN Thanh Hà

Ngày 23/11/2022 (7h30 - 11h30)

Thôn Cồn Nhàn xã Cẩm Thanh

Ngày 23/11/2022 (13h00 - 16h30)

Một phần khối Bàu Súng phường Thanh hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 19/11/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Mỹ Thuận

Ngày 19/11/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Bơm Đại Phú

Ngày 21/11/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Phú Thuận, Phú Long, Phú Long 2, Phú Long 4, Bưu điện Đại Thắng

Ngày 21/11/2022 (12h00 - 17h00)

Trạm Phú Lộc

Ngày 22/11/2022 (7h00-8h00 và 13h00-14h00)

Một phần xã Đại Hiệp, các doanh nghiệp thuộc CCN Đại Hiệp, CCN Đại Nghĩa, CCN Đại Quang, Nhà máy xử lý rác thải rắn Bắc Quảng Nam, NLMT Hải Sun, NLMT Hải Sun 2, NLMT Tân Thành Thắng, NLMT Phúc Thiện, NLMT Bình Đông, Trạm Hòa An

Ngày 22/11/2022 (7h00-14h00)

Trạm Phú Quý

Ngày 24/11/2022 (7h00 - 14h00)

Trạm Phong Nha

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 18/11/2022 (6h00 - 17h00)

Thôn Pà Dấu 2

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 20/11/2022 (5h00 - 17h00)

Thôn Cutch run xã Mà Cooi

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 19/11/2022 (06h30-07h00 và 16h30-17h00)

Huyện Tây Giang (trừ Thôn Tà Ghê, A Pát, Nhà máy thủy điện A Vương 3)

Ngày 19/11/2022 (6h30 - 17h00)

Thôn Tà Ghê, A Pát, Nhà máy thủy điện A Vương 3

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

 P.V / baoquangnam.vn

Nguồn: https://baoquangnam.vn/ban-can-biet/dien-luc-quang-nam-thong-bao-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tu-ngay-1811-den-ngay-25112022-134722.html