Địa hình, khí hậu của Trái Đất ở kỷ Devon như thế nào? Nếu sống ở Trái Đất 400 triệu năm trước, bạn có thực sự an toàn?

  • Thế giới sẽ ra sao nếu như không có nông dân?
  • Sẽ ra sao nếu con người du hành xuyên không gian?
  • Hải Hà (Nguồn: What If) / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-dieu-gi-xay-ra-neu-ban-song-tren-trai-dat-400-trieu-nam-truoc-post1087759.html