Nhiều khả năng, bản sao của bạn sẽ không giống bạn cả về ngoại hình lẫn tính cách. Chưa dừng lại ở đó, nhân bản này cũng có thể mắc nhiều bệnh hoặc bị khiếm khuyết về chức năng.