Đại dương đóng băng có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của vô số loài động vật, chưa kể đến lượng lớn oxy bị mất đi bên dưới lớp băng lạnh giá.

Theo What If