Tuần lễ thời trang Seoul được xem là nơi những cái tôi thời trang trong mỗi người khao khát ước mong được bộc phá, không ngoại trừ những ngôi sao Vbiz.

Hương Thảo / Tin nhanh Online