Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho đóng số tiền phạt 714 triệu đồng trong 3 lần.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định số 477/QĐ-NPNL chấp thuận cho Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly - chủ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đại Lào(TP Bảo Lộc) - được nộp phạt trong 3 lần đối với số tiền phạt 714 triệu đồng theo quyết định số 1991/QĐ-XPVPHC ngày 1/1/2022.

Doanh nghiệp bị phạt hơn 700 triệu đồng được chấp thuận cho... trả góp - Ảnh 1.

Bên trong nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đại Lào của Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Cụ thể, thời gian nộp phạt nhiều lần trong 6 tháng kể từ thời điểm bị ra quyết định xử phạt. Số tiền 714 triệu đồng được chia làm 3 lần nộp: lần đầu nộp 285,6 triệu đồng, lần 2 nộp 214,2 triệu đồng và lần 3 nộp 214,2 triệu đồng.

Hết thời gian nộp phạt mà Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, ngày 1/1/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1991/QĐ-XPVPHC, xử phạt Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly số tiền 714 triệu đồng, tạm đình chỉ lò đốt rác số 1 vì 3 hành vi đổ, xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Đến ngày 6/2/2023, Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly nêu lý do chưa thực hiện nghĩa vụ số tiền phạt vì gặp nhiều khó khăn tài chính. Ngoài việc duy trì hoạt động của nhà máy như lương nhân viên, nhiên liệu, điện, sửa chữa máy móc thì phải sửa chữa nhiều hạng mục lớn nên gặp khó khăn.

Do vậy, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly xin được đóng số tiền phạt nêu trên theo từng phần và thời gian hoàn thành đóng phạt đến tháng 12/2023.

Cuối năm 2018, doanh nghiệp này từng bị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt số tiền 232 triệu đồng vì hành vi xả nước thải gấp 10 lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.