Bạn đọc hỏi: Bố tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 35 năm, ông mất lúc 57 tuổi. 2 người con của ông chưa đủ 18 tuổi và vợ chưa đủ 60 tuổi. Vậy gia đình tôi được nhận chế độ tử tuất không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Điều 66, 67, 68, 69, 70 Luật BHXH năm 2014, trường hợp bố của bạn mất khi tham gia BHXH được 35 năm trong thời điểm thực hiện Luật BHXH năm 2014 (từ ngày 1.1.2016 trở đi) thì người lo mai táng và thân nhân của bố bạn được hưởng các quyền lợi sau:

1. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bố của mất.

2. Trợ cấp tuất hàng tháng

- Thân nhân của bố Bạn được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, nếu thuộc một trong các trường hợp sau :

+ Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

+ Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Thân nhân (trừ thân nhân là con) phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Trường hợp thân nhân đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thời hạn thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia BHXH chết.

- Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân là con hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định.

- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

- Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người.

- Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà bố của bạn qua đời.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

3. Trợ cấp tuất một lần:

Về trợ cấp tuất một lần thực hiện trong trường hợp không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) nếu có nguyện vọng thì được lựa chọn không hưởng trợ cấp tuất hàng tháng để hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với trường hợp Bố của Bạn được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin quy định của chính sách hiện hành để bạn nghiên cứu và phổ biến đến các thân nhân trong gia đình nắm được quyền lợi về chế độ tử tuất đối với thời gian đóng BHXH của bố bạn.

Để sớm được giải quyết hưởng chế độ tử tuất, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi gia đình bạn đang cư trú để được hướng dẫn lập hồ sơ hưởng chế độ tử tuất theo quy định.