Một số đơn vị trong tỉnh Đồng Nai chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, thời gian qua vẫn còn một số đơn vị trong tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Đã xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ phép đi nước ngoài du lịch tự túc mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Đồng Nai: Kỷ luật cán bộ gian dối lý do đi nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên khi đi nước ngoài với bất kỳ hình thức nào phải báo cáo, xin phép và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền. 

Tuyệt đối không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức hoặc đài thọ kinh phí cho chuyến đi thông qua hình thức thực hiện hồ sơ thủ tục xin nghỉ phép năm để đi nước ngoài vì công việc riêng và bằng kinh phí tự túc. 

Nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép cho chuyến đi nước ngoài hoặc sau khi kết thúc chuyến đi nước ngoài, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài không đúng quy định phải chịu hình thức kỷ luật. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài thuộc thẩm quyền phụ trách. 

Đồng thời, chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc đi nước ngoài không đúng quy định. Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm rà soát, theo dõi chặt chẽ công tác này theo phân cấp; kịp thời báo cáo, đề xuất việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài không đúng quy định.