Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã quyết định thi hành kỷ luật Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

Ngày 2/6, thông tin từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Danh, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Dân sinh - Đồng Nai: Kỷ luật Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp

Ông Lê Văn Danh.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai nhận thấy, với trách nhiệm là Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2021, ông Lê Văn Danh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, động công chức không bảo đảm quy trình, quy định, quản lý, điều hành công tác tài chính, sử dụng tài sản công không đúng quy định.

Những vi phạm trên của ông Lê Văn Danh làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Danh bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định về việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban Ban quản lý các KCN Đồng Nai có hành vi vi phạm thực hiện nhiệm vụ, công vụ về việc ký quyết định điều động công chức trái quy định, không phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí làm việc.

Cụ thể, theo kết quả xác minh của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về nội dung đơn tố cáo vào tháng 6/2021, ông Lê Văn Danh ký quyết định điều động công chức đối với 4 cán bộ trong các phòng ban của Ban quản lý các KCN Đồng Nai là không phù hợp với yêu cầu chuyên môn, vị trí việc làm.

Từ kết quả xác minh và kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các KCN thu hồi các quyết định điều động công chức chưa bảo đảm quy định pháp luật; thực hiện sắp xếp, bố trí công chức phù hợp vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ.