Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng tây, vận tốc 20-25 km/h và khả năng mạnh thành bão ngày 9/11.

  • Bão số 11 vừa suy yếu, áp thấp nhiệt đới mới 'nối đuôi' vào Biển Đông
  • Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 11 hướng vào Nam Trung bộ
  • Mỹ Hà / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-du-bao-duong-di-cua-ap-thap-nhiet-doi-sap-vao-bien-dong-post1150776.html