Sau khi vào Biển Đông, bão Kompasu di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam với vận tốc 25 km/h. Hình thái này khả năng tiến vào vịnh Bắc Bộ ngày 14/10.

  • Cảnh báo bão Kompasu vào Biển Đông có thể gây thiên tai nguy hiểm liên tiếp
  • Sau bão số 7, Biển Đông hứng thêm bão cấp 11
  • Mỹ Hà / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-du-bao-duong-di-cua-bao-kompasu-sap-vao-bien-dong-post1269896.html