Bão số 6 (Nesat) có có hai hướng di chuyển chủ đạo là tây tây nam và tây tây bắc. Hình thái này đi với vận tốc 10-15 km/h và có thể mạnh lên cấp 13 vào ngày 18/10.