Bão số 6 (Nesat) đi theo hướng tây tây nam, sau đổi sang tây tây bắc và tiến vào vịnh Bắc Bộ ngày 20/10. Bão gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và có thể gây mưa cho Bắc Trung Bộ.