Chiều 22/9, Viện Chính sách Kinh tế Môi trường (EPPI), công bố quyết định thành lập Trung tâm đào tạo và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm.

Ngày 22/9, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường (EPPI) đã công bố quyết định số 05/2021/QĐ-EPPI về việc thành lập Trung tâm đào tạo trực thuộc Viện Chính sách Kinh tế Môi trường. Trung tâm đào tạo là đơn vị tự chủ hoàn toàn, chịu sự quản lý của Viện Chính sách Kinh tế Môi trường, hoạt động theo mô hình kiểu doanh nghiệp tự hạch toán và cân đối thu chi.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập Trung tâm đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh đã công bố quyết định số 06/2021/QĐ-EPPI về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Dương làm Giám đốc Trung tâm đào tạo trực thuộc Viện Chính sách Kinh tế Môi trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có Quyết định miễn nhiệm theo quy định.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh (bên trái), Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo cho ông Nguyễn Thái Dương.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh (bên trái), Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm đào tạo cho ông Nguyễn Thái Dương.

 

Sự ra đời của Trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp để hoạt động trong lĩnh vực môi trường theo Luật Môi trường 2020 mới có hiệu lực từ 1/01/2022. Trung tâm sẽ góp phần gây dựng và giới thiệu hình ảnh, khẳng định năng lực, vai trò của Viện Chính sách Kinh tế Môi trường nói riêng, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nói chung.

Trung tâm cũng là đầu mối liên kết giữa đội ngũ chuyên gia của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam với các cơ quan, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường; Sau khi kiện toàn bộ máy, Trung tâm sẽ tổ chức các khóa đào tạo chứng chỉ về môi trường.

Dự kiến trong thời gian đầu Trung tâm sẽ mở các khóa đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực nghiệp vụ tư vấn quản lý môi trường; Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá tác động môi trường; Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị môi trường tại doanh nghiệp; Đào tạo hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001; Tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn về Luật Môi trường; Tổ chức các sự kiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật về môi trường.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh tặng quà lưu niệm cho tân Giám đốc Trung tâm đào tạo Nguyễn Thái Dương.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh tặng quà lưu niệm cho tân Giám đốc Trung tâm đào tạo Nguyễn Thái Dương.

 

Trung tâm cũng cung cấp các hoạt động tư vấn, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách, pháp luật về kinh tế và môi trường; Nhu cầu của doanh nghiệp về đào tạo, chuyển giao những kiến thức mới liên quan đến kinh tế và môi trường.

Ngoài ra Trung tâm cũng cung cấp các khóa học nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức mới về chính sách pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về kinh tế và môi trường để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo đặt hàng. Trung tâm cũng tham gia đấu thầu các gói đào tạo từ các dự án, các địa phương.

Với cơ chế hoạt động tự chủ và phối hợp với Viện Chính sách Kinh tế Môi trường thì Trung tâm có thể là tổ chức mà các cán bộ, chuyên gia có thể tham gia với tư cách chuyên gia, cố vấn hoặc đưa hợp đồng về để triển khai thực hiện để Viện ngày càng phát triển.

Hà Nam / Tạp chí Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/eppi-thanh-lap-trung-tam-dao-tao-va-bo-nhiem-lanh-dao-chu-chot-59674.html