Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghiệp quốc phòng, Việt Nam đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí trong đó phải kể đến súng chống tăng SPG-9.

Việt Hùng / kienthuc.net.vn