Mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho hộ tiêu dùng từ kWh 401 trở lên sẽ là 3.015 đồng/kWh từ hôm nay (4/5).

Giá điện sinh hoạt cao nhất 3.015 đồng/kWh ảnh 1

Giá điện tăng từ ngày 4/5

Bộ Công Thương ngày 4-5 ban hành quyết định số 1062 về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia làm 6 bậc.Trong đó, bậc 1: từ kWh 0-50 kWh/ tháng, giá bán lẻ điện là 1.728 đồng/kWh;

Bậc 2 từ kWh 50-100 kWh/ tháng giá bán là 1.786 đồng/kWh; bậc 3 từ kWh thứ 101- 200 kWh/ tháng giá điện là 2.074 đồng/kWh; bậc 4 từ kWh thứ 201-300 kWh/ tháng, giá bán là 2.612 đồng/ kWh; bậc 5 từ kWh thứ 301- 400 kWh/ tháng giá bán là 2.919 đồng/kWh.

Bậc 6 dành cho hộ dùng từ 401 kWh điện một tháng trở lên, giá bán là 3.015 đồng/kWh.

Như vậy, giá bán lẻ điện sinh hoạt đã tăng khá mạnh, đặc biệt đối với các hộ dùng từ bậc 4 sẽ có chênh lệch khá rõ với giá cũ.

Trước đó, EVN cũng quyết định tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 3% từ hôm nay, lên mức trên 1.920 đồng/kWh.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam- Phó Tổng Giám đốc EVN, mức tăng giá 3% tác động không lớn đến CPI.