Từ 15h hôm nay (21/8), giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, trái ngược với nhiều dự báo được đưa ra trước đó, chỉ duy nhất dầu diezel 0,05S giảm giá không đáng kể. Phương án điều hành giá xăng dầu kỳ tới vừa được liên Bộ Công Thương- Tài chính đưa ra, áp dụng từ 15h hôm nay.

Giá xăng dầu tiếp tục đà tăng kéo dài từ tháng 7-2023

Theo đó, Liên bộ quyết định không sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này, gồm cả trích lập và dừng chi sử dụng quỹ.

Cùng với đó, điều chỉnh tăng giá với tất cả các loại xăng dầu.

Xăng E5RON92 không cao hơn 23.339 đồng/lít, tăng 517 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 24.601 đồng/lít, tăng 608 đồng/lít;

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 22.354 đồng/lít, giảm 71 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa không cao hơn 22.309 đồng/lít, tăng 420 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 17.981 đồng/kg, tăng 313 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Như vậy, kể ngày 11-7 đến nay, giá xăng E5RON92 đã tăng 4 lần, còn xăng RON95-III tăng 5 lần. Xăng RON95 đang tiến về gần 25.000 đồng/lít.