Ông Võ Văn Lương bị công dân tố cáo nhiều nội dung như vi phạm quy chế dân chủ, có nhiều sai phạm về tài chính.

Ngày 2-6, UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã có kết luận nội dung công dân tố cáo ông Võ Văn Lương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông.

Theo đó, ông Võ Văn Lương bị công dân tố cáo nhiều nội dung như vi phạm quy chế dân chủ, có nhiều sai phạm về tài chính. Đặc biệt, hằng tháng, ông Lương tự ký phiếu xuất xăng, dầu diesel sử dụng riêng cho bản thân, mỗi tháng từ 100 - 150 lít với tổng số 1.042 lít dầu diesel.

Giám đốc trung tâm bị tố đổ 1.042 lít dầu diesel cho xe riêng - Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông bị kết luận nhiều sai phạm - Ảnh Đ.V

Kết luận do ông Vũ Đình Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, ký nêu rõ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (Trung tâm) có nhiều sai phạm về tài chính như chưa mở số tiền gửi ngân hàng hoặc kho bạc để theo dõi việc quản lý, sử dụng kinh phí các lớp bổ túc văn hóa năm 2021-2022; chưa xây dựng dự toán thu, chi; chưa thực hiện quyết toán, báo cáo quyết toán đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện là không đúng quy định.

Trung tâm này đã chi gần 20 triệu đồng để mua xăng, dầu mặc dù chi không có hồ sơ, chứng từ chứng minh cho nội dung chi, chứng từ chi không đảm bảo nguyên tắc tài chính. Bên cạnh đó, còn mua nhiều xuất quà cho cán bộ, nhân viên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh giá trị quà…

Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm thuộc về ông Võ Văn Lương, Giám đốc Trung tâm và thủ quỹ của đơn vị. UBND huyện Chư Prông đã yêu cầu Phòng Nội vụ huyện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với ông Võ Văn Lương.

Riêng đối với việc ông Lương bị tố cáo hằng tháng sử dụng phiếu xuất xăng, dầu để sử dụng riêng cho bản thân, UBND huyện Chư Prông và các đơn vị liên quan đã thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chư Prông để tiếp tục xử lý nên không kết luận.