Với hơn 2,3 triệu tù nhân, Mỹ trở thành quốc gia có số lượng tù nhân cao nhất thế giới. Mỗi năm, chính phủ phải chi hơn 74 tỷ USD cho các chi phí nhà tù.