Trồng mướp có trái hình dạng giống con rắn ở bờ ruộng hành, ông Lê Văn Thống bán cho nhà hàng 20.000 đồng mỗi kg, giá cao hơn mướp thường.