Giáo viên phải nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu kín để chọn sách giáo khoa tại tổ chuyên môn của mỗi trường.

Ngày 3/2, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, ký hướng dẫn thực hiện quy trình nghiên cứu và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022.

Theo đó, các trường phân công tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa.

Đối với các bộ môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường thực hiện như sau: Nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) và Lịch sử và Địa lý, tổ trưởng điều hành cho toàn thể giáo viên đọc, thảo luận, bỏ phiếu kín, đề xuất chọn sách giáo khoa theo quy trình đã được hướng dẫn.

Nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn riêng biệt theo từng môn học, lãnh đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn giáo viên đọc, nghiên cứu các sách giáo khoa. Sau đó, trường phân công một tổ trưởng phụ trách môn Khoa học tự nhiên và một tổ trưởng phụ trách môn Lịch sử, Địa lý tổ chức chung buổi thảo luận, bỏ phiếu kín để chọn sách.

Bộ sách giáo khoa lớp 6 Chân trời sáng tạo - một trong những bộ sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Bộ sách giáo khoa lớp 6 Chân trời sáng tạo - một trong những bộ sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Đối với môn Hoạt động trải nghiệm, lãnh đạo đơn vị phân công một lãnh đạo phụ trách điều hành cho toàn thể giáo viên trong đơn vị nghiên cứu, thảo luận, bỏ phiếu dề xuất lựa chọn sách giáo khoa như một tổ chuyên môn.

Tất cả giáo viên trong cơ sở giáo dục đều phải thực hiện nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu đề xuất chọn bộ sách giáo khoa tại tổ chuyên môn (không chỉ dành cho giáo viên dự kiến dạy học lớp 6 năm học 2021-2022).

Đối với các cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường, một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sẽ báo cáo phòng GD&ĐT tại cơ sở chính.

Sau khi có kết quả, trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT các quận, huyện. Hội đồng lựa chọn sách thành phố tập trung thảo luận, bỏ phiếu chọn lựa, báo cáo kết quả nghiên cứu về chủ tịch hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của các thành viên, chuyển giao cho sở. Sở tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của hội đồng, trình UBND thành phố xem xét và phê duyệt. Dự kiến, thời điểm công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa vào cuối tháng 3.

  • Biên soạn SGK lớp 2, lớp 6: Tránh 'vết xe đổ' cách nào?
  • Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
  • Minh Nhật / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/giao-vien-tphcm-bo-phieu-kin-chon-sach-giao-khoa-lop-6-post1188989.html