Gương phản chiếu ánh sáng ở cùng một góc và hướng mà nó chiếu đến. Vì vậy, gương có thể tạo ra hình ảnh của bất cứ thứ gì ở phía trước.

  • Tàu ngầm không người lái mới nhất ANPA-M
  • Sự thật kinh hoàng thời kỳ Đại diệt vong đen tối của Trái đất
  • Phương Hà / Tri thức trực tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-guong-co-mau-gi-post1258907.html