Tính đến 12h ngày 25/9, Hà Nội đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng là người dân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tối 25/9, song song với các công tác chăm sóc y tế, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện phòng, chống dịch, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và các hộ gia đình khó khăn do dịch bệnh được Thành phố tích cực triển khai.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và các hộ gia đình khó khăn do dịch bệnh được các đơn vị tích cực triển khai.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và các hộ gia đình khó khăn do dịch bệnh được các đơn vị tích cực triển khai.

Tính đến 15h ngày 25/9, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chính sách của Trung ương, chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội và huy động xã hội hoá để quyết định hỗ trợ cho các đối tượng với tổng kinh phí 1.320,075 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 941,962 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 378,113 tỷ đồng).

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí 89,274 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để quyết định hỗ trợ cho 175.117 hộ nghèo, các đối tượng (bao gồm cả một số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội) gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

  • Dân bức xúc chưa nhận tiền hỗ trợ, lãnh đạo Đà Nẵng nói gì?
  • Hà Nội đã hỗ trợ an sinh cho gần 2,91 triệu lượt người dân
  • P.Ngân / Lao Động Thủ Đô

    Nguồn: https://laodongthudo.vn/ha-noi-hon-1300-ty-dong-tu-goi-ho-tro-an-sinh-da-den-voi-nguoi-dan-nguoi-lao-dong-kho-khan-130606.html