Đến sáng 5/5, Hà Nội có 9 điểm bị phong tỏa. Hai điểm mới được khoanh vùng là nơi ở và nhà của người thân bác sĩ tại quận Ba Đình mắc Covid-19.