Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu thập mẫu bệnh phẩm, giải trình tự gen để xác định, phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn tuyến trên.

Hà Nội yêu cầu giải trình tự gen, phát hiện sớm biến thể mới của SARS-CoV-2 Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 3689/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp, số mắc gia tăng với sự xuất hiện nhiều ca mắc biến thể phụ mới của chủng Omicron như BA.04, BA.05... có khả năng lây lan mạnh.

Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19 an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội phối hợp với các trung tâm y tế (TTYT) quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai tốt công tác giám sát phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19; thu thập mẫu bệnh phẩm, giải trình tự gen để xác định, phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn tuyến trên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thống kê, báo cáo các trường hợp mắc COVID-19 tại các TTYT, các cơ sở khám, chữa bệnh, xét nghiệm trên địa bàn; rà soát, tổng hợp, báo cáo kịp thời các ca bệnh, tránh để xảy ra tình trạng không báo cáo kịp thời, dẫn tới việc phải báo cáo bổ sung ca mắc với số lượng lớn, đặc biệt không phản ánh đúng, kịp thời tình hình, xu hướng của dịch, gây khó khăn trong việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Tiếp tục thực hiện khai báo, lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Các TTYT quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Chuẩn bị phương án sẵn sàng triển khai các cơ sở thu dung, điều trị trong trường hợp cần thiết. Chủ động đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Cùng với đó, các TTYT quận, huyện, thị xã chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung triển khai tốt công tác giám sát phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19; thu thập mẫu bệnh phẩm gửi CDC Hà Nội để giải trình tự gen xác định, phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn tuyến trên. Thường xuyên rà soát, tổng hợp, báo cáo kịp thời (theo quy định của bệnh truyền nhiễm nhóm A) các ca bệnh, tránh để xảy ra tình trạng không báo cáo kịp thời, dẫn tới việc phải báo cáo bổ sung ca mắc với số lượng lớn, đặc biệt không phản ánh đúng, kịp thời tình hình, xu hướng của dịch, gây khó khăn trong việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch.