Cặp hải cẩu đực đã tham gia vào một cuộc chiến ác liệt trên bãi biển lúc bình minh.

Hà Vũ (theo Daily Mail) / kienthuc.net.vn