Được xây dựng vào thế kỷ 7 trước Công nguyên, 2 ngôi chùa nằm ở độ cao hơn 2.000m đến nay vẫn lưu giữ nhiều mảnh kiến trúc nguyên vẹn.