Hai người chạy xe máy rẽ trái tại một ngã tư ở Hải Dương nhưng không quan sát và suýt bị xe container tông trúng.

Video: Vẫn Như Ngày Đầu.​