Hai thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu vừa chính thức gửi đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, cũng như theo lộ trình tái cấu trúc của Novaland.

Theo đó, trong đơn từ nhiệm gửi đại hội đồng cổ đông và HĐQT Novaland, ông Bùi Xuân Huy nêu "theo định hướng tái cấu trúc của công ty và nguyện vọng cá nhân tôi kính gửi đơn từ nhiệm này để thông báo về việc tôi sẽ không giữ chức vụ thành viên HĐQT để tập trung chuyên môn liên quan đến việc triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và triển khai các dự án của công ty cũng như các công việc liên quan khác theo phân nhiệm..."

Trong khi đó, bà Hoàng Thu Châu cũng cho biết "nhằm tập trung quản lý tại NovaGroup, tôi kính gửi đơn từ nhiệm này để thông báo về việc tôi sẽ không giữ chức vụ thành viên HĐQT của Novaland..."

Novaland thay đổi thành viên HĐQT theo lộ trình tái cấu trúc - Ảnh 1.

Dự án ở Phan Thiết của Novaland

Được biết trước đó, Novaland đã thông qua nghị quyết điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 và bầu cử lại thành viên. Đồng thời, theo đề án tái cấu trúc, ông Bùi Thành Nhơn đã trở lại giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Novaland thời gian gần đây.

Novaland đang từng bước tiến hành thực hiện tái cấu trúc toàn diện tập đoàn nhằm đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các bên liên quan.

Thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn, thách thức nên Novaland đưa ra những giải pháp mạnh mẽ như tinh giảm các ngành nghề chưa cần thiết, cắt giảm nhân sự, điều chỉnh lại chiến lược; song song đó là mời các chuyên gia, các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới vào để giúp Novaland  tái cấu trúc nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.