Nhiều nhân viên an ninh trong trang phục bảo hộ được nhìn thấy đang phun khử khuẩn phía ngoài các khu vực đang bị phong tỏa ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.