Thêm một tác nhân mới được đánh giá là nguyên nhân tác động các lỗ đen nuốt sao liên tục được phát hiện.

Huỳnh Dũng (theo Phys) / kienthuc.net.vn