Trong quý I năm 2023, tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) là 658,99 tỷ đồng. Đến hết quý I năm 2023, số dư Quỹ BOG là 5.640,34 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu được Bộ Tài chính thông tin công khai chiều 22-5 về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý I-2023, đến hết ngày 31-12-2022, số dư quỹ là 4.617,33 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I năm 2023 (từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-3-2023) là 1.681,75 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I năm 2023 là 658,99 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý I năm 2023 là 2,42 tỷ đồng... Số dư Quỹ BOG đến hết ngày 31-3-2023 ở mức 5.640,34 tỷ đồng.

Trong kỳ điều chỉnh vào chiều nay, liên Bộ Công Thương-Tài chính tăng giá các mặt hàng xăng, dầu (trừ dầu hỏa). Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 357 đồng/lít, lên mức 20.488 đồng/lít; xăng RON95 tăng 499 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 21.499 đồng/lít; dầu diesel tăng 301 đồng/lít, lên mức 17.954 đồng/lít; dầu mazut "đội" 296 đồng/kg, có giá bán 15.158 đồng/kg. Riêng dầu hỏa giảm 3 đồng/lít, có giá bán 17.969 đồng/lít. Như vậy, sau 3 lần giảm liên tiếp, giá mặt hàng xăng đã tăng trở lại.