Một đoạn video được các thợ lặn ghi lại ngoài khơi Mexico cho thấy một đàn cá mập nằm chồng lên nhau, dường như bất động.

Theo National Geographic.