Các YouTuber của kênh Good Mythical Morning đã dùng kính hiển vi để xem mức độ bẩn của tai nghe đang sử dụng và nhiều vật dụng khác.