Nhiều người tá hoả phát hiện bộ xương còn nguyên áo quần ở công trình phụ, cách lớp gạch nền khoảng 20cm. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hồ sơ vụ án.