Hòa chung với không khí lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên cả nước của cả nước, sáng ngày 3/3/2021 toàn tỉnh Hòa Bình có 1.736 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, có 1.500 tân binh làm nghĩa vụ quân sự, 236 thanh niên làm nghĩa vụ công an nhân dân. Riêng lực lượng tham gia quân đội 100% quân số bảo đảm sức khỏe và phẩm chất chính trị, tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt 5,4%, có 28,6% đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 1,2% có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên; 5% thanh niên nhập ngũ là con cán bộ, đảng viên; đội tuổi trung bình từ 18 - 20 chiếm trên 90%.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các điểm tuyển quân trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn như bắt buộc đeo khẩu trang, bố trí các bàn sát khuẩn tay nhanh, xây dựng sơ đồ các khu vực đảm bảo giãn cách, kiểm soát 100% người vào khu vực tổ chức lễ giao nhận quân. Cơ quan y tế tổ chức phun khử khuẩn khu vực giao nhận quân, lập tờ khai báo y tế và đo thân nhiệt cho 100% tân binh.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nhập ngũ:

Lưu Trọng Đạt   / TTXVN

Nguồn: https://baotintuc.vn/anh/hoa-binh-1736-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-20210303112142420.htm