Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1344/UBND-VX về tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (thành phố Thái Bình) vệ sinh trường, lớp.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (thành phố Thái Bình) vệ sinh trường, lớp.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 27/3 đến hết ngày 12/4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS, học sinh khối 10, 11 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học nghỉ học đến hết ngày 12/4; đối với học sinh khối 12 nghỉ học từ ngày 27/3 đến hết ngày 12/4.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.