Do dịch Covid-19, các trường ở Vĩnh Phúc có thể cho học sinh kiểm tra học kỳ II bằng hình thức trực tuyến, làm dự án hoặc vấn đáp trực tiếp qua điện thoại.

Thông tin này được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đưa ra trong văn bản về việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông học kỳ II, năm học 2020-2021.

Cụ thể, theo hướng dẫn của sở, thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường của đơn vị, yêu cầu tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch môn học theo chuyên đề từng môn hoặc liên môn, đảm bảo chuẩn kiến thức quy định trong chương trình.

Học sinh Vĩnh Phúc thi học kỳ II trên nền tảng trực tuyến, làm dự án hoặc vấn đáp qua điện thoại. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Học sinh Vĩnh Phúc thi học kỳ II trên nền tảng trực tuyến, làm dự án hoặc vấn đáp qua điện thoại. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Các trường thực hiện tinh giản, sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp thời gian còn lại của năm học, đảm bảo lớp 9, lớp 12 kết thúc chương trình trước ngày 19/5. Thời gian còn lại theo kế hoạch tổ chức hướng dẫn cho học sinh ôn tập. Các khối lớp còn lại kết thúc chương trình trước ngày 25/5.

Căn cứ điều kiện thực tế, thủ trưởng các đơn vị thực hiện rà soát, phân loại học sinh đáp ứng về phương tiện, đường truyền để quyết định lựa chọn và tổ chức kiểm tra học kỳ II theo một trong các hình thức kiểm tra trực tuyến, làm dự án hoặc vấn đáp qua điện thoại.

Đối với hình thức kiểm tra trực tuyến, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đề nghị các trường phối hợp phụ huynh để tổ chức, bố trí để huy động tối đa số lượng học sinh tham gia qua các phần mềm kiểm tra. Các trường có thể theo hướng ra đề chung của phòng GD&ĐT hoặc của trường hay giao quyền chủ động cho giáo viên.

Nội dung kiểm tra đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học được quy định trong chương trình, đánh giá đúng được kiến thức, năng lực học sinh.

Trong trường hợp học sinh không có thiết bị đáp ứng kiểm tra trực tuyến, các trường rà soát, lập danh sách và phối hợp phụ huynh để lựa chọn hình thức kiểm tra thông qua dự án học tập hoặc vấn đáp trực tiếp qua điện thoại, đảm bảo kịp thời, khách quan, đánh giá chất lượng thực của học sinh.

Những học sinh được xác định mắc Covid-19, giáo viên dạy môn học, giáo viên chủ nhiệm căn cứ quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục, phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để tổng hợp, đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

Đối với cấp tiểu học, nếu học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ, đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học sau khi học sinh hết thời gian cách ly tập trung.

Trường hợp học sinh là đối tượng F1 (nghi nhiễm, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với F0), nhà trường phối hợp phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh kiểm tra trực tuyến hoặc hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá sau khi học sinh hết thời gian cách ly tập trung.

Tại Vĩnh Phúc, học sinh các cấp tạm dừng đến trường từ ngày 3/5 do có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tính đến chiều 13/5, tỉnh này ghi nhận 78 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

  • Giả mạo văn bản của sở GD&ĐT, học sinh bị phạt 3,75 triệu đồng
  • Thầy giáo ở Vĩnh Phúc trở thành F1 vì chở nhân viên quán bar mắc COVID-19
  • Nguyễn Sương / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/hoc-sinh-vinh-phuc-co-the-kiem-tra-hoc-ky-bang-van-dap-qua-dien-thoai-post1215167.html