Số người lao động mượn hồ sơ tư pháp mà cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương đã phát hiện đến thời điểm hiện tại là 3.716 trường hợp.

Hơn 3.700 trường hợp mượn hồ sơ của người khác tham gia bảo hiểm xã hội

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo báo cáo sơ bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người lao động mượn hồ sơ tư pháp mà cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương đã phát hiện đến thời điểm hiện tại là 3.716 trường hợp.

Trong đó đã giải quyết 9.320 lượt người hưởng chế độ ốm đau với số tiền trên 5,3 tỷ đồng, 301 lượt người hưởng chế độ thai sản với số tiền trên 3,7 tỷ đồng, 102 người hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền trên 2,2 tỷ đồng, 71 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe với số tiền trên 185,2 triệu đồng.

Hiện tại, người lao động mượn hồ sơ muốn điều chỉnh thông tin cá nhân để làm cơ sở tiếp tục tham gia và hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động là hành vi vi phạm nguyên tắc "trung thực" và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động (khoản 1 Điều 15 và khoản 2 Điều 16 của Bộ luật Lao động), đây là trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.

Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan bảo hiểm xã hội, hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động ra cơ quan Tòa án để thực hiện thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, sau đó cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo Quyết định của Tòa án.