Liên quan đến hơn 4.000 chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này đã tổ chức kiểm tra tại các địa phương.

Hơn 4.000 chủ hộ kinh doanh cá thể của 54 địa phương đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Báo cáo về việc tham gia bảo hiểm xã hội của chủ hộ kinh doanh, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đây là vấn đề được UBTV Quốc hội nêu trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp 4 Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo của UBTV Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành không quy định chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, từ tháng 1/2003 tới tháng 12/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội nhiều địa phương đã thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với những trường hợp này.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 9/2016, đã có 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể của 54 địa phương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, ngành bảo hiểm xã hội đã thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với số lượng lớn chủ hộ kinh doanh cá thể trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Do việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng quy định của pháp luật nên các chủ hộ kinh doanh cá thể chưa được tính thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt có nhiều trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội được gần 20 năm.

Về nội dung này, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định việc thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh là không đúng quy định của pháp luật và đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương khảo sát các địa phương sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó có nội dung cơ quan bảo hiểm xã hội thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh.

Theo đại diện Bộ LĐ-TB&XH, qua tổng kết thi hành cho thấy, pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng, nhưng chưa được luật hóa để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như: Chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

Qua kết quả khảo sát tại một số địa phương cũng cho thấy, nhiều người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vì vậy, lần sửa đổi Luật này, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Chủ hộ kinh doanh; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; người lao động làm việc không trọn thời gian.