Trải qua hủ tục kinh hoàng và trốn thoát khỏi những kẻ buôn người, cô gái này đã dành cả cuộc đời để giúp xóa bỏ hủ tục cắt bộ phận sinh dục nữ vốn tồn tại lâu đời ở Somalia.