Tiến độ 8 dự án PPP của cao tốc Bắc - Nam phụ thuộc nhiều yếu tố. Riêng việc chuyển từ đầu thấu quốc tế sang đấu thầu rộng rãi trong nước khiến tiến độ chậm 3 tháng.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa thừa ủy quyền của Thủ tưởng ký báo cáo gửi Quốc hội về tiến độ đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam. Dự án này được chia nhỏ gồm 3 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Theo báo cáo của Chính phủ, các dự án đầu tư công sử dụng 100% vốn ngân sách có thể kiểm soát được tiến độ bảo đảm theo yêu cầu của Quốc hội. Tuy nhiên, các dự án đầu tư theo hình thức PPP phụ thuộc vào thị trường và khả năng huy động vốn tín dụng dài hạn. Và việc chuyển từ đầu thấu quốc tế sang đấu thầu rộng rãi trong nước là yếu tố khách quan, làm tiến độ dự án chậm khoảng 3 tháng.

8 dự án PPP của cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ 3 tháng khi chuyển từ đầu thấu quốc tế sang đấu thầu rộng rãi trong nước. Ảnh: Hoàng Hà.

8 dự án PPP của cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ 3 tháng khi chuyển từ đầu thấu quốc tế sang đấu thầu rộng rãi trong nước. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong số 3 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước, cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đang tổ chức đấu thầu gói thầu đầu tiên để có thể khởi công khoảng tháng 10/2019.

Dự án Cam Lộ - La Sơn đã khởi công xây dựng 2 gói thầu vào tháng trước. 9 gói thầu còn lại đang chuẩn bị đấu thầu, dự kiến triển khai thi công trong quý IV năm nay.

Còn cầu Mỹ Thuận 2 cũng đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu, dự kiến tổ chức đấu thầu từ tháng 10/2019 và khởi công xây dựng phần đường dẫn, cầu dẫn dịp cuối năm.

Với 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, ngày 15/5, Bộ GTVT đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển. Sau 2 tháng, 60 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự sơ tuyển, trong đó có 19 hồ sơ của nhà đầu tư Trung Quốc, 11 hồ sơ của nhà đầu tư Trung Quốc - Việt Nam, 15 hồ sơ của nhà đầu tư Việt Nam, 3 hồ sơ của nhà đầu tư Việt Nam - Pháp và 10 hồ sơ của nhà đầu tư Hàn Quốc...

Do hệ thống pháp luật về hình thức PPP của Việt Nam chưa hoàn thiện, cộng với điều kiện thực tiễn trong nước và khu vực, Bộ trưởng GTVT đã quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu quốc tế và chuyển sang đấu thầu rộng rãi trong nước.

Ngày 10/10, Bộ GTVT đã thông báo mời sơ tuyển và dự kiến hoàn thành công tác sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư khoảng tháng 2/2020. Trường hợp thuận lợi có thể hoàn thành công tác đấu thầu khoảng tháng 11/2020.

Bộ GTVT kiến nghị Quốc hội có ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương có dự án đi qua, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và kịp thời có ý kiến các cơ quan địa phương giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

  • Doanh nghiệp Việt đừng biến cao tốc Bắc - Nam thành 'miếng bánh'
  • Đấu thầu trong nước, huy động vốn cho cao tốc Bắc - Nam rất khó
  • Hoài Vũ / Tri Thức Trực Tuyến