Trong đợt thi thứ năm kỳ thi đánh giá năng lực 2023, Hội đồng thi đã lập biên bản đình chỉ và hủy toàn bộ kết quả thi một thí sinh quê Thái Bình do có sử dụng tài liệu và chép đề thi mang về.

Ngày 14-5, Hội đồng thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã hoàn thành đợt thi thứ năm (HSA 305) theo kế hoạch thi năm 2023.

Trong hai ngày 13-14/05/2023, số thí sinh đăng ký tham dự là 12.471 trong đó có 96,7% thí sinh có mặt dự thi.

Đã có gần 56.000 thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQGHN 2023

Các điểm thi đã lập 8 biên bản đình chỉ thí sinh dự thi vì phạm Quy chế thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN. Trong đó, phát hiện và xử lý một thí sinh đến từ Thái Bình dự thi lần thứ hai bị lập biên bản đình chỉ và hủy toàn bộ kết quả thi do có sử dụng tài liệu và chép đề thi mang về.

Theo Quy chế thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy tất cả các kết quả thi HSA, dừng phục vụ các đợt thi còn lại (nếu có) và thông báo cho các bên liên quan.
Được biết, trong kỳ thi đánh giá năng lực 2023 Hội đồng thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQGHN đã tổ chức thi HSA phục vụ 55.858 thí sinh và đình chỉ 38 thí sinh vi phạm quy chế.

Theo đó, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã công bố phổ điểm thi của 4 đợt đầu tiên theo phân bổ chuẩn, điểm trung bình 75,2/150; trung vị là 75/150; độ lệch chuẩn 13,7.

Thí sinh đạt điểm cao nhất 129/150, thấp nhất 31/150. So với cùng kỳ năm 2022, điểm trung bình năm 2023 giảm 2,4 điểm. Phổ điểm ổn định theo từng đợt thi, số thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên chiếm 4,4%.