Ngày bắt đầu áp dụng quyết định tăng giá điện thêm 8,3% (ngày 20/3) nằm giữa kỳ tính hóa đơn điện tháng 4/2019, tiền điện do khách hàng thanh toán được chia thành hai cấu phần: 7 ngày tính theo giá cũ (từ ngày ghi chỉ số 13/3 - 19/3) và 24 ngày tính theo giá mới (20/3 - 12/4).

Theo quy định của bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng chia làm 6 bậc, sau khi tăng giá, giá điện bậc thang cũng tăng lên tương ứng với mức tăng là 8,36% so với giá cũ.

Bậc 1 từ 0 - 50 kWh được tính giá 1.678 đồng một kWh. Bậc 2 được tính giá 1.734 đồng cho mức tiêu thụ 51 - 100 kWh. Bậc 3 giá bán là 2.014 đồng cho mức tiêu thụ 101 - 200 kWh. Giá bậc 4 là 2.536 đồng cho 201 - 300 kWh; bậc 5 giá 2.834 đồng cho 301 - 400 kWh; bậc 6 là 2.927 đồng cho 401 kWh trở lên.

Ví dụ, một khách hàng A tiêu thụ tổng cộng 520 kWh từ ngày 13/3 - 12/4. Tổng số tiền khách cần phải trả là 1.362.172 đồng.

Theo tính toán của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với mức tăng giá điện kể trên, tổng số tiền điện tăng lên là 20.000 tỷ đồng/năm.

Độc giả báo Người Đưa Tin có thể tự tính hoá đơn điện tháng 4/2019 tại đây. 

Tiêu dùng & Dư luận - [Info] Tự tính hoá đơn điện tháng 4/2019 sau khi giá điện tăng 8,3%

Loading...
Nguyễn Tiến Thực / nguoiduatin.vn