Cảnh sát 113 dùng phương tiện chắn lối đi, cản đường xe cấp cứu do thanh niên ngáo đá điều khiển và cảnh báo người dân xung quanh.